Service af spil

Spil bør jævnligt gennemses og serviceres for at fungere optimalt. Vi servicerer, rengør, smører og udskifter de dele der måtte være nødvendigt